Tonga Schools Partners

Välkommen till hjärtat av partnerskap
På Tonga Skola förstår vi att det sällan går att åstadkomma förändring på egen hand. Vårt engagemang för att överbrygga kommunikation för flerspråkiga familjer möjliggörs genom stöd och samarbete med organisationer och institutioner som delar vår vision. Dessa partners spelar en avgörande roll i vår resa mot ett mer inkluderande utbildningslandskap.
France Flag

APAM

Association for the Promotion and Advancement of Multilingualism (APAM), även känt som Multilingual Café, är en ideell förening enligt 1901 års franska lag som grundades 2010. APAM ger råd till flerspråkiga familjer om deras språkstrategier och utbildar pedagoger i flerspråkig utbildning. Föreningen skapar verktyg för familjer och pedagoger. Den hjälper till att införa flerspråkighet i alla samhällsskikt. Att leva i fred och harmoni förutsätter respekt för andras språk och kulturer. Vi värdesätter alla språk och försvarar rätten att få information och utbildning på ett språk som man kan tala. APAM försvarar rätten för barn att använda sitt modersmål och att utbildas på ett språk som de kan förstå i enlighet med artikel 30 i konventionen om barns rättigheter – november 1989.
Logo IMIB
Germany Flag

IMIB

IMIB e.V. är en ideell organisation som grundades i Freiburg, Tyskland, 2016. Vårt uppdrag är att öka medvetenheten om värdet av kulturell och språklig mångfald genom globalisering och social förändring. Vi arbetar också för att främja flerspråkiga barn och familjer i Tyskland och för att utveckla olika utbildningsprogram för att tillgodose deras särskilda utbildningsbehov. Vår verksamhet omfattar flerspråkiga workshops för barn, kurser och rådgivning för föräldrar, utbildningar för lärare, aktionsdagar och konferenser, volontärprojekt för att stödja flyktingar och ”nya familjer” inom det tyska utbildningssystemet, samt en digital plattform för att främja lokala program med fokus på utbildning i kulturarvsspråk.
Logo iFALL
Sweden Flag

iFALL

iFALL, en volontärbaserad organisation som grundades 2013 i Sverige, har som mål att främja kulturell integration och minska interkulturellt våld. De uppnår detta genom att stärka individer, underlätta mångkulturella interaktioner, främja sociala nätverk och tillhandahålla utbildning på olika nivåer. Verksamheten omfattar språkcaféer, sportevenemang, vuxen- och ungdomsprojekt, seminarier och konferenser, allt med hjälp av icke-formella utbildningsmetoder.
Logo Red Incola
Spain Flag

Red Íncola

Red Incola är en stiftelse som skapats för att hjälpa människor som riskerar social social utslagning, särskilt migranter. Dess strategiska intressen omfattar omfattande medföljning av människor i utsatta situationer, medvetandegörande och medborgardeltagande samt volontärarbete. Under de senaste åren har Red Incola haft en betydande inverkan genom att hjälpa tusentals människor inom områdena sysselsättning, utbildning och social integration, med målet att förbättra utsatta människors liv och försvara deras grundläggande rättigheter så att de kan leva ett värdigt liv.
Logo UCLan
Cyprus Flag

UCLan

University of Central Lancashire, Cyprus (UCLan Cyprus), ligger i Pyla, Larnaka, och erbjuder en unik cypriotisk och brittisk utbildningserfarenhet, validerad av både Cyperns utbildnings- och kulturministerium och UK Quality Assurance Agency. UCLan Cyprus är anslutet till det 150 år gamla University of Central Lancashire i Storbritannien och erbjuder en dubbel examen som erkänns i hela Europa. Trots Brexit påverkas inte den akademiska verksamheten. UCLan Cyprus fokuserar på att utveckla framtida företagsledare och internationella entreprenörer genom att blanda akademisk excellens, praktisk erfarenhet och modern relevans för att förbereda studenterna för framgång på den globala arbetsmarknaden.

För familjer

Upptäck verktygen som produceras av Tonga Schools speciellt dedikerade till flerspråkiga familjer som hjälper till att underlätta kommunikation och skapa ett Tonga Schools Network.

För skolor

Upptäck verktygen som produceras av vårt partnerskap och speciellt utformade för skolor och deras personal för att underlätta kommunikation och bli en del av vårt Tonga Schools Network.