Καλώς ήρθατε στα Σχολεία Τόνγκα

Γεφυρώνοντας την επικοινωνία ανάμεσα στις πολύγλωσσες οικογένειες και το σχολείο
Στο επίκεντρο αυτού του Erasmus+ έργου βρίσκεται η προσπάθεια σύνδεσης πολύγλωσσων οικογενειών με το σχολείο. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε εργαλεία που θα ενδυναμώσουν αυτή την επικοινωνία και να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο σχολείων Tόνγκα.
Δείτε το ΈργοΕπισκεφθείτε τα σχολεία της Τόνγκα

Σχολεία Tόνγκα:
τι είναι;

Τα σχολεία Τόνγκα είναι περισσότερο από μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία. Είμαστε μια κοινότητα αφοσιωμένη στο να διαλύσουμε τους φραγμούς ανάμεσα στις οικογένειες που μιλούν περισσότερες από μία γλώσσες στο σπίτι και τα δημόσια σχολεία για το καλό των παιδιών. Το όραμα και η αποστολή μας είναι να ενδυναμώσουμε τις οικογένειες στην επικοινωνία τους με το σχολείο και να κάνουμε το σχολείο ένα χώρο όπου όλες οι γλώσσες είναι ευπρόσδεκτες.

Το δίκτυο σχολείων Τόνγκα είναι μια αφοσιωμένη ομάδα παιδαγωγών, γλωσσολόγων και κοινοτικών συνήγορων που ένωσαν δυνάμεις για να κάνουν τη διαφορά στις ζωές των πολύγλωσσων οικογενειών. Κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και θέλουμε να τις βοηθήσουμε να τις ξεπεράσουν.

Tonga Schools Favicon

Σκοπός

Στοχεύουμε να γεφυρώσουμε την επικοινωνία ανάμεσα στις πολύγλωσσες οικογένειες και το σχολείο. Ο στόχος αυτός είναι στην καρδιά αυτού του Εrasmus+ έργου. Αποσκοπούμε στη δημιουργία εργαλείων που θα διευκολύνουν την επικοινωνία και θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο σχολείων Τόνγκα (Τόνγκα σημαίνει «καλώς όρισες» στα Μαλαγασικά).
Tonga Schools Favicon

Ομάδες-στόχοι

  • Προσωπικό των σχολείων
  • Πολυγλωσσικές οικογένειες
Tonga Schools Favicon

Σχετικά με εμάς

Είμαστε μια ομάδα 5 ευρωπαϊκών οργανισμών: ένα πανεπιστήμιο και 4 ιδρύματα που αποφάσισαν να ενώσουν δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και πολύγλωσσες οικογένειες μεταναστών, προσφύγων, ανθρώπων χαμηλών κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων.
Tonga Schools Favicon

Εργαλεία που παράγουμε

  • Βιβλιάριο για οικογένειες
  • Πλαίσιο και εργαλεία για τα σχολεία
  • Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για το προσωπικό του σχολείου
  • Καφετέριες Γονέων
  • Δίκτυο σχολείων Τόνγκα
Σχολεία Τόνγκα που συνδέουν πολυγλωσσικές οικογένειες

Γιατί ένα δίκτυο σχολείων Τόνγκα;

wheel-green

Στόχοι

Η ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων μεταξύ σχολείων και πολυγλωσσικών οικογενειών βρίσκεται στο επίκεντρο της επιτυχημένης εκπαίδευσης παιδιών που μεγαλώνουν πολυγλωσσικά. Στόχος μας είναι να συνειδητοποιήσουν τα σχολεία τις πολύπλευρες πτυχές της πολυγλωσσίας και να αποδεχτούν το σύνολο των παιδιών. Στοχεύουμε επίσης να δώσουμε στις οικογένειες τα σωστά εργαλεία για να μπορούν να επικοινωνούν με τα τοπικά σχολεία, ώστε να μη διαδραματίζουν πλέον τα παιδιά το ρόλο του “μεταφραστή” ανάμεσα στους γονείς και το σχολείο.
wheel-red

Υλοποίηση

Θα δημιουργήσουμε μια εργαλειοθήκη για το προσωπικό του σχολείου, ώστε να αποκτήσουν τα κατάλληλα μέσα για να επικοινωνούν με τις πολύγλωσσες οικογένειες. Θα προσφέρουμε επίσης μια σειρά από επιμορφωτικά μαθήματα για τον οικογενειακό γλωσσικό σχεδιασμό και την επίδραση που μπορεί να έχουν οι γλωσσικές στάσεις, καθώς και ένα βιβλιάριο για τις πολύγλωσσες οικογένειες. Όλο το υλικό και τα εργαλεία θα είναι διαθέσιμα σε μια πλατφόρμα. Τέλος, θα δημιουργήσουμε ένα δίκτυο Σχολείων Τόνγκα και μια Καφετέρια Γονέων στα σχολεία.
wheel-black

Αποτελέσματα

Στοχεύοντας στην καλλιέργεια της επίγνωσης της οικογενειακής πολυγλωσσίας και στην αλλαγή της στάσης του προσωπικού του σχολείου απέναντι στις γλώσσες σπιτιού, θέλουμε να γεφυρώσουμε την επικοινωνία ανάμεσα στις πολύγλωσσες οικογένειες και τα σχολεία και να βελτιώσουμε τη μεταξύ τους συναναστροφή. Ευελπιστούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο σχολείων που χρησιμοποιούν το πλαίσιο. Στα σχολεία αυτά ένα μέλος του προσωπικού μπορεί να έχει την ευθύνη της γεφύρωσης της επικοινωνίας με τις πολύγλωσσες οικογένειες.

Τα εργαλεία μας για τις οικογένειες

Η θέλησή μας να γεφυρώσουμε την επικοινωνία ανάμεσα στις πολύγλωσσες οικογένειες και το σχολείο πραγματώνεται με τα εργαλεία μας που έχουν σχεδιαστεί με στόχο να ενδυναμώσουν τις οικογένειες και να διευκολύνουν τη σύνδεση με την κοινότητα του σχολείου για το καλό των παιδιών.

Το «Bιβλιάριο για τις οικογένειες» παρέχει πολύτιμες γνώσεις και πηγές επιμόρφωσης σε ό,τι αφορά τη γλωσσική εκπαίδευση, ενώ επιτρέπει στις οικογένειες να μοιραστούν πιο εύκολα εμπειρίες και σκέψεις στις γλώσσες της οικογένειας τους. Οι «Καφετέριες γονέων» προσφέρουν επίσης ένα ασφαλή χώρο για διάλογο και συνεργασία, όπου μπορούν να τεθούν τα θεμέλια για τις γέφυρες επικοινωνίας και να προωθηθεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον χωρίς γλωσσικούς αποκλεισμούς. Αυτά τα εργαλεία ενδυναμώνουν τις οικογένειες και τα σχολεία να συνδεθούν, να μοιραστούν εμπειρίες και να χτίσουν ένα γλωσσικά ενταξιακό παιδαγωγικό περιβάλλον.

Ανακαλύψτε τα οικογενειακο-κεντρικά εργαλεία μας, βοηθήστε μας να ενισχύσουμε την αποτελεσματική επικοινωνία στην εκπαιδευτική κοινότητα και να δημιουργήσουμε ένα επικοινωνιακά καλύτερο περιβάλλον, όπου όλες οι γλώσσες είναι ευπρόσδεκτες.

booklet

Φυλλάδια

Καφετέριες Γονέων

Καφετέριες Γονέων

video

Βίντεο

networking-family

Δίκτυο

Φυλλάδια για Σχολεία

Φυλλάδια

Αναρτήσεις ιστολογίου

Αναρτήσεις ιστολογίου

online-learning

E-Learning

networking-schools

Δίκτυο

Τα εργαλεία μας για τα σχολεία

Η δέσμευσή μας να γεφυρώσουμε την επικοινωνία ανάμεσα σε πολύγλωσσες οικογένειες και σχολεία αντανακλάται στα ισχυρά εργαλεία που δημιουργήσαμε για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτά τα εργαλεία έχουν σχεδιαστεί σχολαστικά για να εξοπλίσουν τα σχολεία με τις γνώσεις και τους πόρους που χρειάζονται για να συνδεθούν αποτελεσματικά με πολύγλωσσες οικογένειες, διασφαλίζοντας μια πιο γλωσσικά ενταξιακή και υποστηρικτική εκπαιδευτική κοινότητα.

Το «Πλαίσιο και η Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για το σχολικό προσωπικό» είναι δυναμικές, γραπτές, με δυνατότητα λήψης διαδικτυακές πηγές που παρέχουν στους εκπαιδευτικούς τις γνώσεις και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία σχολείων χωρίς γλωσσικούς αποκλεισμούς. Μέσω διαδραστικών μαθημάτων και ενημερωτικού υλικού, το προσωπικό του σχολείου μπορεί να ενισχύσει τις διαπολιτισμικές του ικανότητες, να ανακαλύψει την οικογενειακή πολυγλωσσική εκπαίδευση, να μάθει αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας και να κατανοήσει βαθύτερα τις ανάγκες των πολύγλωσσων οικογενειών.

Ανακαλύψτε τα εργαλεία μας για τα σχολεία που προάγουν την επικοινωνία και καλωσορίζουν όλες τις γλώσσες. Βοηθήστε μας να δημιουργήσουμε σχολεία όπου όλες οι γλώσσες είναι ευπρόσδεκτες και να συμβάλουμε θετικά στην εκπαίδευση των παιδιών.

Οι συνεργάτες μας

Γνωρίστε τους συνεργάτες μας που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στο ταξίδι μας προς ένα τοπίο εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.

Logo IMIB
Logo iFALL
Logo Red Incola
Logo UCLan