Tonga Schools Project

Översikt över vårt Erasmus+-initiativ
Fördjupa dig i hjärtat av vårt Erasmus+-projekt, där strävan efter att främja inkludering och effektiv kommunikation är vår ledstjärna.
Tonga-skolor som kopplar samman flerspråkiga familjer

Projektmål

Vårt projekt är att överbrygga kommunikationsklyftan mellan flerspråkiga familjer och skolor, för att säkerställa att kommunikationsbarriärerna tas bort och förståelsen blomstrar. Våra primära mål inkluderar att förbättra kulturell integration, stödja utbildningsengagemang och främja enhet mellan olika samhällen.
Tonga-skolor som kopplar samman flerspråkiga familjer

Omfattning och räckvidd

Vårt Erasmus+-initiativ utökar sitt inflytande över gränserna och påverkar inte bara lokala samhällen utan når ut till internationella partners som delar vår vision. Genom våra gemensamma ansträngningar strävar vi efter att skapa en ringeffekt av positiv förändring som överskrider geografiska gränser.

Projekt tidslinje

Tonga Schools - Start av projektet

Oktober 2023 – Projektstart

Projektet startade i oktober 2023 med intervjuer av skolpersonal och flerspråkiga familjer för att veta vad som saknas i deras kommunikation. Vi strävar efter att hjälpa den kommunikationen för barnens välmående och framgång i skolan.

Skapande av en e-Learning-plattform

Vi kommer att skapa en e-lärande plattform där skolpersonal ska lära sig om flerspråkighet, utveckling av flerspråkiga barn och hur de bättre kan kommunicera med flerspråkiga familjer.

Tonga Schools - E-Learning Platform
Tongaskolor - Häften för föräldrar

Häfte för föräldrar

Vi kommer att skriva häften som föräldrar kan fylla i. De kommer att kunna prata om sina språk och kulturer och hur de betyder något för sin familj. De kommer att kunna använda dessa häften för att registrera sina barn i skolor och kommunicera med dem.

Föräldrakaféer

Vi kommer att inrätta Föräldracaféer i skolan – en plats inom skolans gränser dit föräldrar kan komma och diskutera om sina barns formella utbildning.

Tongaskolor - Föräldrakaféer
Tonga Schools Network

September 2026 – Lansering av Tonga Schools Network

Vi strävar efter att få skolor att stödja verktygen och bli Tongaskolor – vi kommer då att ha ett nätverk av Tongaskolor som delar samma verktyg och värderingar.

Våra verktyg

Här är verktygen som vi har skapat speciellt för dig.

Tonga-skolor som kopplar samman flerspråkiga familjer

Häfte för familjer

Bemyndiga familjer för framgång

Vårt ”häfte för familjer” är en kraftfull guide för flerspråkiga familjer, som ger tips om språkundervisning, skolkommunikation, stöd för ditt barns lärande och förståelse av utbildningssystemet.

Tonga-skolor som kopplar samman flerspråkiga familjer

E-lärande plattform för skolpersonal

Bemyndigande för utbildare för inkludering

”E-Learning-plattformen för skolpersonal” förbättrar lärares färdigheter för att stödja olika elever, främja kulturell förståelse och uppmuntra reflektion över personliga språkattityder.

Tonga-skolor som kopplar samman flerspråkiga familjer

Föräldrakaféer

Överbrygga samtal, bygga förbindelser

Föräldracaféer: Sammankomster i skolan för öppen dialog, samarbete och att bygga relationer mellan familjer och skolor. Gå med för att stötta dina barn tillsammans.

Tonga-skolor som kopplar samman flerspråkiga familjer

Tonga Schools Network

Koppla samman samhällen, fira mångfald

”Tonga Schools Network” kopplar samman familjer och pedagoger och erbjuder resurser, stöd och samarbete för välkomnande utbildningsmiljöer.